“Prettige samenwerking en online afstemming met het Epic team om tot het gewenste resultaat te komen.”